Loading... (0%)
Os Skytterlag_2013_korr_page17_image321

Puss av Våpen.

Ingen kan verte ein god skyttar dersom våpenet ikkje treff der du siktar. Det er difor viktig at du tar godt vare på våpenet ditt, og gjev det den naudsynte servicen som eit våpen krev

Først og fremst er det viktig å sørge for at løpet er i god stand. Puss av løp anbefales etter kvar skyting. Ein dreg gjennom løpet med ei olje som fjernar mesteparten av rester etter kula. Deretter pussar ein løpet tørt for olje.Innimellombrukareinspesial- olje som rensar ”ekstra” godt.
Sluttstykket er også viktig å pusse. Dette bør demonteras og reingjeras med jamne mellom- rom. Utvendig finnesdet ulike oljer ein kan smørje det inn med, slik at det glir godt i låskassen. Her er det viktig å ikkje bruka for mykje olje. Dersom man får olje mellom løpet og låskassen vil skota gå ein anna plass enn der du siktar.
Sist men ikkje minst er det viktig å behandla sjølve stokken. Ein olja stokk må oljast på ny med jamne mellomrom. Dersom dette ikkje vert gjort kan stokken i værste fall sprekka.

DFS, fagastoff

DFS veiledning til vedlikehold av våpen

Det frivillige skyttervesen har også lagt ut en god veiledning for vedlikehold av våpen på sine nettsider.

Hvordan pusse geværet.