Det Frivillige Skyttervesen – Skyte programmer

For de av dere som har lest min artikkel om Det Frivillige Skyttervesen, vet at dette forkortes til DFS – så jeg bruker kun denne forkortelsen videre i denne artikkelen. Som dere fikk kjennskap til i den samme artikkelen, så jobber DFS med å øke skyteferdighetene til det norske folk – i tett samarbeid med Forsvaret. De jobber også holdningsskapende, slik at vår våpenkultur skal være både sunn og ikke minst sikker. Tidligere var det også nedfelt i DFS sin formålsparagraf, at de hadde som målsetting å lære opp innbyggerne i bruk av moderne våpen – hvorvidt dette er fjernet fra dagens formålsparagraf er jeg usikker på. Men for å lære folk å skyte, må man nødvendigvis ha noen skyte program. Vi skal nå se litt nærmere på disse, og litt om hva hvert enkelt program inneholder av utførelse med tanke på distanser og målskiver. Jeg vil igjen presisere, at DFS kun driver med rifleskyting.

Baneskyting

Avstanden fra skytter til skivene, er 100 meter for rekrutter og veteraner. Seniorskyttere skyter med en avstand på 200- og 300 meter, og samtlige skyter på en rund ti-delt skive. Tidligere ble det også skutt på avstander fra 400- og helt opp til 1000 meter, dette er nå tatt bort fra konkurranseskyting på bane.

Feltskyting

Som man forstår av navnet på programmet, så foregår denne skytingen ute i felt. Dette er en form for skyting, som jeg virkelig har sansen for – det er mer action med denne skytingen enn med baneskyting. Her er det også varierende skuddhold, alt avhengig av hvilken klasse man skyter i – med andre ord slik som i de andre programmene. Avstandene varierer faktisk helt fra 100 meter, og opp til utrolige 600 meter. Her er det bare tre inndelinger på treff og bom, det er enten bom, treff eller innertreff. Skytingen foregår på forskjellige type figurer, og det er opp til hver enkelt arrangør – om skytterne får angitt avstanden til skivene eller ikke. Om avstanden ikke er kjent, må skytteren bruke avstandsbedømming før skudd kan avgis – men på Landsskytterstevnet er avstand alltid oppgitt.

Miniatyrskyting

Denne type skyting foregår på 15 meters hold, og er likt for alle klasser. Det skytes på en 10-delt skive, og skytingen foregår innendørs. Denne type skyting er mest vanlig i vinterhalvåret – da mange synes det er kaldt på skytebanen. Det er også mange barn & ungdom som er aktive innenfor Miniatyrskyting, jeg drev faktisk med det selv i en periode av mine ungdomsår.

Stangskyting

Dette er en hurtigskytingskonkurranse, hvor det gjelder å ha flest mulig treff på 2 x 25 sekunder. Første del av skyte programmet er kort holds skyting, mens andre delen er langhold på opptil 250 meter. Vi har enda tre skyte program som enda ikke er omtalt, men fortvil ikke for dette kommer med i en senere artikkel. Det kan hende at vi også tar en kikk, på noen av de eldre og trofaste våpen – som det norske Forsvaret brukte i en årrekke. En sikker vinner er i alle fall AG-3, som var i bruk i godt over 40 år.

Stangskyting
Stangskyting

© 2021 os-skyttarlag