Det Militære Skarpskyttermerke

Jeg kan godt huske at dette med å erverve seg dyktighetsmerker, var noe som var ettertraktet og gjevt når man var i Forsvaret. Det var ganske så imponerende å se alle medaljer som en del høyere offiserer bar på paradeuniformen sin. Det finnes medaljer for det meste i Forsvaret, men de som ofte hang høyest var dyktighetsmerker for skyting. Selv fikk jeg vel ikke så mange slik medaljer, men noen ble det da. Jeg fikk blant annet medalje for to operasjoner i utlandet, eller såkalt INTOPS-tjeneste. Men når det gjelder dyktighetsmerker innen skyting, så gjorde jeg meg ikke veldig godt bemerket, jeg var vel det man kan kalle for en middelmådig skytter.

Dyktighetsmerke for skyting med personlig våpen

Det er dette som er kravet og intensjonen, når det kommer til Det Militære Skarpskyttermerke. Dette betyr at det skytes med forskjellige type våpen, alt etter hvilken våpengren, avdeling eller stilling man besitter.

I tillegg til Forsvarets enhetsvåpen som de fleste er oppsatt med, kan det også avlegges prøver for å få skyttermerke med maskinpistol, pistol eller maskingevær.

Stiftet i 1861

Da Det Militære Skarpskyttermerke kom i 1861, ble det kalt for «Skuddpremie» Formålet med er slikt merke, var å stimulere både militære- og sivile skyttere – til å holde en viss standard når det kom til skyting.

Dette skulle opprettholdes ved årlige skyteprøver, slik at skyteferdighetene ble ivaretatt både hos befal og mannskap. Dette skulle gjelde heler Forsvaret, fra stående styrker til mobiliseringshæren – og etter hvert også Heimevernet (HV)

Bronse, sølv og gull

Dette er valørene som Skarpskyttermerke finnes i, og i tillegg til disse merkene finnes det også en medalje i gull.

Design og utseende på merkene består av 2 korslagte gevær, som er plassert over en laurbærkrans. På toppen av merke er vårt riksvåpen, med et rødt felt på innsiden av laurbærkransen.

Krav og gjennomføring av skytingen til Skarpskyttermerke

Når det kommer til den praktiske gjennomføringen av skytingen, er det 10 skudd som skal avlegges. Seks av skuddene avlegges liggende med nedsprang, og det skal gjennomføres 2 magasinbytter. De 4 siste skuddene, avlegges i knestående med en skytebukk for å legge an våpenet. Tidskravet er 40 sekunder på liggende skyting, og 10 sekunder for hvert skudd i knestående.

Poeng for de ulike merkene

Om man oppnår 84 poeng på skytingen, og alle tidskrav og skyte stillinger er korrekt ivaretatt – så har man kvalifisert seg til Skarpskyttermerke i bronse.

Sølvmerke innebærer at du må skyte til 90 poeng, og med de samme krav til gjennomføring som for bronsemerke.

For å få gullmerke må man skyte til sølv merke fem år på rad, så her gjelder det å holde skyteferdighetene opp på et visst nivå over tid. Men det er jo også dette som er intensjonen med Det Militære Skarpskyttermerke, og det at en gammel tradisjon som dette fortsatt holdes i hevd – synes jeg er veldig gledelig og sikkert like viktig som det var på slutten av 1800-tallet.

Så da er det bare å finne frem våpen og ammunisjon, og starte treningen. Husk at skarpskyttermerke, også kan tilegnes sivilt.

© 2021 os-skyttarlag