Internasjonale skytekonkurranser

Internasjonale skytekonkurranser

Mange forbinder skyting med jakt, og jegerlisensen, men færre vet at skyting også er en del av større internasjonale konkurranser, og har vært en OL-gren i Sommer-OL siden 1896. I starten var det få regler og lite standardisering i øvelsene, men i 1932 ble det mer standardisert og to øvelser var godkjent. Antallet øvelser har steget med tiden, og i starten av 2000-tallet var det opp i 17 øvelser totalt. Øvelsene varierer ut fra type våpen, og avstand til målskive som for eksempel 10m luftpistol, 10m luftrifle, 50m pistol, 50m rifle liggende, og 50m rifle 3 stillinger. Flere av øvelsene praktiseres både som konkurranse og som hobby, som Leirdueskyting (Skeets, Trap og Dobbeltrap); her brukes haglegevær mot targetskiver (leirduer) som kastes i lufta av maskiner. Leirduene skal treffes i luften, og øvelsen inngår i jakttrening som øvelse på å treffe dyr i bevegelse på en riktig måte, slik at de avlives humant, og etterligner duer som letter fra trær.

Skeet

Skeetbanen har to kastemaskiner som plasseres i variert høyde, med en gitt avstand mellom dem. Skytteren skal bevege seg gjennom en bane på åtte standplasser, og skyte 2-4 duer per standplass. Disse er plassert i en sirkelbue bak kastemaskinene, og en av dem er midt mellom tårnene. I alt skal skytteren forsøke å treffe 25 duer for hver gjennomgang, men har kun ett skudd per due; skytteren roper selv når duen skal kastes, og har 0-3 sekunder på å utløse skuddet. I konkurranse skal alle deltagerne gjennom 5 slike serier, og de seks beste skal gjennom en finaleserie med 25 duer.

Trap

 Her er det også plassert kastemaskiner ut på banen, men oppsettet er litt annerledes. Banen har fem standplasser på linje med et hus for kastemaskiner foran. Huset er på høyde med standplassene, og hver standplass har tre kastemaskiner foran seg. Retningene til disse kastemaskinene kan variere opp til 45 grader på hver side, og en høyde på 1,5 til 3,5 meter når duen er 10 meter fra maskinhuset. Disse maskinene kan kaste opp mot 75 meter langt. Deltagerne skal skyte en due per standplass, og skytteren vet ikke hvilken maskin som kaster duen; han utløser duen ved å rope «Klar» og har to skudd per due. En serie består av 25 leirduer, som tilsvarer fem per standplass. Som i Skeetskyting skal deltagerne også her gjennom fem serier, hvor de seks beste skal gjennom en finaleserie på 25 duer.

Andre trapformer

Andre trapformer

Dobbeltrap bruker samme bane som vanlig trap-øvelse, men her benyttes kun den midterste standplassen. To leirduer kastes ut samtidig (dublé), og man skyter en gang per dublé. I automattrap er det en kastemaskin som står 15 meter bak fem standplasser, som kaster ut duer i mange forskjellige retninger, høyder og hastigheter. Nordisk trap og Jegertrap er to øvelser som benytter automattrap-øvelsen, men hvor avstanden til kastemaskinen er 10 meter, og duene går noe saktere gjennom luften. Norges Jeger- og Fiskerforbund er ansvarlige for avholdelse av disse konkurransene i Norge, og NM arrangeres hvert år i disse øvelsene.

© 2021 os-skyttarlag