Jakt i Norge II

I min forrige artikkel startet jeg med å beskrive, litt hvordan kursing og opplæring av jegere er organisert i Norge. Vi skal være glade for at vi har et organisert opplegg, og et lovverk som regulerer hvordan jakt skal drives og hva som kreves av hver enkelt jeger. Med tanke på å forebygge ulykker, vådeskudd, skadeskyting og feil uttak av dyr – er modellen med jegerprøve et godt virkemiddel. I tidligere tider var det ikke noe krav til hver enkelt jeger, hverken når det kom til skyteferdigheter eller kunnskap om vilt. Nå skal vi se litt mer detaljert, på hva jegerprøven inneholder og hvordan den er organisert.

Bilderesultat for jegerprøven

Praktisk kurs og teoretisk prøve

Det finnes ingen unntak når det kommer til jakt på vilt, alle som ønsker å jakte må med andre ord ta kurset og avlegge prøven. Uten bestått teoretisk prøve, må ny prøve avlegges med bestått før man kan dra på jakt.

Prøven er det man kaller «Flervalgsoppgave» denne består av 50 spørsmål, av disse spørsmålene må man ha minst 40 spørsmål som er riktig besvart.

30 timer med kursing

Dette er timetallet som kurset varer, og man må være med på all opplæring for at testen skal godkjennes. I disse timene ligger det også en skyte test, som hovedsakelig består av 25 skudd med hagle og 15 skudd med rifle. På denne delen av kurset, er det ikke noe krav til skyte resultatene.

Fra det året man fyller 14 år kan man ta jegerprøven, og om man vil bli storviltjeger så må man avlegge en skyteprøve med rifle.

Obligatorisk fra 1.4.1986

Årsaken til at man fra denne dato innførte obligatorisk jegerprøve for førstegangsjegere, var at man ønsket å heve kunnskapsnivået hos de som driver jakt. Kurset ble også innført med tanke på, at man ønsket jegere med en sunn holdning til det å drive jakt.

Temaer som jegerprøven inneholder er; jegeransvar, human jakt, jakt & vilt, sikkerhetsregler for våpen, viltkjennskap, bruk av hund under jakt og fangstmetoder.

Bilderesultat for jegerprøven

Samlinger

De allerede nevnte temaer, består av 9 samlinger som alle sammen tar for seg ett og ett tema. Etter at alle samlingene er gjennomført, er det tid for å avlegge selve jegerprøven. Samlingene har følgende navn og tema:

  • Human og sikker jakt i praksis (tvunget oppmøte)
  • Jakt & holdninger (tvunget oppmøte)
  • Våpen og våpenlovgivningen (tvunget oppmøte)
  • Skyting med hagle og rifle (tvunget oppmøte)
  • Lover og forskrifter (kan tas på nett)
  • Håndtering av felt vilt (kan tas på nett)
  • Ettersøk av skadet vilt (kan tas på nett)
  • Jaktformer (kan tas på nett)

Det er kun to av de fem nettbaserte temaene, som man kan ta hjemme. Da må det dokumenteres at man har bestått temaet på nettet ovenfor kursholder. Dette er hovedtrekkene for hvordan jegerprøven avlegges, og det finnes en rekke kurstilbydere over hele landet. Priser og opplegg er det lokale variasjoner på, så det kan lønne seg å sjekke ut med flere aktører før man melder seg på kurs. Det at det er nyttig, viktig og ikke minst hjemlet i loven, er viktig å ha med seg.

© 2021 os-skyttarlag