Jakt i Norge

Svært mange av de som er eiere av våpen i Norge, bedriver en eller flere former for jakt. Dette er gamle tradisjoner som ligger svært langt tilbake i tid, landet vårt hadde på lik linje med svært mange andre land – behov for at folk stod for mye av matauken selv. Det å være selvberget var for mange nøkkelen, til et ganske greit liv. I dag er det også mange som driver med jakt, og mange av disse eier ett eller flere våpen. Mange ser på jakten som avkobling med venner, og ikke minst flotte naturopplevelser. Men det finnes også de som driver både med jakt, og annen form for skyting. Men nå skal vi ha fokus på, hvilke muligheter man har som jeger i Norge. I begynnelsen skal vi se litt på forskjellige type jaktformer, og hvor i Norge man kan delta på de ulike formene for jakt.

Jakt-guider

For å kunne bedrive jakt i Norge, må man ha en jegerprøve. Dette er noe vi kommer til å se mer på i en annen artikkel. Kurset inneholder en del teori, men også praktiske skyteøvelser – slik at man er sikret at jegeren er skikket til å håndtere et våpen. Okey nok om det, nå skal vi se hva som venter de som allerede er ferdig med kurset – eller de som ønsker å utvide sitt jaktområde geografisk og/eller arts messig.

Det er alltid en fordel med god lokalkunnskap, når man skal ut å jakte. Selv med dagens teknologiske muligheter, er det å være kjent i jaktterrenget og ikke minst kjent med viltet – noe som nesten vil si er alfa omega for å lykkes som jeger.

Forskjellige modeller

Det finnes aktører som driver dette med jaktguide/jaktinstruktør, på en kommersiell måte. Men så finnes det også lokale jegere og jaktlag, som tilbyr dette for å få nye jegere inn i sitt område eller distrikt.

Det å bli kjent med nye former for jakt, nevnte jeg innledningsvis – eller rett og slett det å komme i gang med en ny og flott hobby og fritidsinteresse. Så hva som er behovet og bakgrunnen varierer nok mye, det kan også være eldre jegere som rett og slett ikke har jaktet på en del år – som vil friske opp sine kunnskaper og kanskje også utvide og øke sin kompetanse.

Mange tilbud

Ved et raskt søk på internett, fant jeg en aktør som tilbyr følgende kurs/jaktformer: Skogsfugljakt, rypejakt, elgjakt, rådyrjakt, hjortejakt, duejakt, beverjakt og gåse jakt.

I tillegg til det jeg allerede har nevnt, så har de også forskjellige kurs innen det som kalles for jaktlære. Så det å bli en erfaren og ferdig utdannet jeger, er en kontinuerlig prosess gjennom hele livet. Med andre ord, du blir aldri en god nok jeger.

Kursinnhold

Vi skal ved en annen anledning, ta for oss mer detaljert hva kursene inneholder. Jeg har allerede nevnt, at jegerprøvekurs er noe vi kommer til å ta opp. Dette er jo starten for alle jegere i Norge, og det er en flott og sikker ordning at vi har organisert oss på en slik måte, med et strengt regelverk.

© 2021 os-skyttarlag