Norges eldste skytterlag

Det at skyting både på bane og i jaktsammenheng er en gammel tradisjon i Norge, er vel noe de fleste av oss vet. Dette har sin sammenheng med våre jakttradisjoner, og jakt var i eldre dager svært viktig for mange – spesielt for de som både på bygda. Men også i byene ble det bedrevet skyting, og selv i Oslo var det ikke langt til marka med jaktmuligheter. Men dette med skytterlag, var nok mest utbredt på bygdene – men Norges eldste skytterlag er faktisk fra hovedstaden. Vår interesse for skyting og våpen, kan også sees i sammenheng med krig. Om vi nøyer oss med å se tilbake til forrige århundre, så vet vi hva som skjedde i 1940 – og i årene etter 1945 når krigen sluttet. Det var da viden kjent at nordmenn var gode skyttere, og Heimevernet så dagens lys etter krigen.

Skarpskyttens historie

Vi skal tilbake til 20.juli i 1849, det er den offisielle stiftelse datoen for dette skytterlaget. Navnet på skytterlaget på den tiden, var Skydeselskabet Skarpskytten – og dette er altså Norges desidert eldste skytterlag. Det som er et faktum, er at Skarpskytten Skytterlag faktisk er eldre enn både Norges Idrettsforbund og Det Frivillige Skyttervesen. Sistnevnte organisasjon har jeg skrevet en del om tidligere, blant annet om deres oppstart og historie.

Røtter tilbake til 1810

Ved å studere historien til dette skytterlaget enda mer, så finner man faktisk at det har spor tilbake til 1810. Bakgrunnen for dette, er en organisasjon som het Christian Augusts Venner. I 1869 fikk Skarpen Skytterlagt skjenket saluttkanoner fra Christian Augusts Venner, det var åtte saluttkanoner som da altså ble gitt til skytterlaget.

Det at Christian Augusts Venner faktisk ble oppløst, er det ikke noen tvil om. Men mange av Skarpskytten Skytterlag sine medlemmer, kom nettopp fra den oppløste foreningen. Det er funnet dokumentasjon på, at Skarpskytten Skytterlagt faktisk var en videreføring av nettopp Christian Augusts Venner. Derfor kan man på sett og vis si, at Skarpskytten Skytterlag har historie helt tilbake til 1810.

Slått sammen mange skytterlag

Dagens organisasjon er en sammenslåing av en rekke skytterlag i Oslo; Oslo Nordre Skytterlag (1883) Oslo Skytterlag (1859) Skytterlaget Rifleringen (1854). Skytterlaget Rifleringen var i sin tid, en sammenslåing av Skytterlaget By og Bygd og Bondeungdommens skytterlag.

Sosialt

Når Skarpskytten så dagens lys i 1849, var det like mye det sosiale som skytingen som var i fokus. Skytterlagets første bane lå på vakre Lindøya i Oslofjorden, og det ble mange sene netter med noe godt å drikke samt kortspill og diskusjoner. I begynnelsen arrangerte de også vinterskyting, og dette foregikk inne i selve byen.

Senere skal vi se mer på historien til de forskjellige skytterlagene, som da altså ble slått sammen og ble en del av Skarpskytten Skytterlag. De har alle sammen en spennende historie, uansett om noen av dem ikke ble så gamle som selvstendige klubber. Vi skal også gå litt under huden, på miljøer vi finner i skytterlagene i dagens skyttermiljø. Vi skal med andre ord ha fokus på det historiske, men også på fremtiden.

© 2021 os-skyttarlag