Smått og stort om norsk skyttersport I

Jeg har tidligere skrevet en del om Det Frivillige Skyttervesen, om deres historie og hva deres innsats har betydd for skyttersporten i Norge. Jeg har også vært innom DFS sitt tette og nære samarbeid med Forsvaret, og visa versa. Vi skal ikke helt gi slipp hverken på historie eller DFS riktig enda, så jeg tenkte å ta en sveip innom både store og små begivenheter opp gjennom årene. Det at skyting er en sport med lange og dype tradisjoner i Norge, er det i alle fall ikke noen tvil om. Sporten er stor den dag i dag, men om vi ser mange år tilbake i tid – var den nok enda større enn det som er tilfellet i dag. Dette har nok sammenheng med jakt, hvor nesten alle som bodde i bygdene hadde dette som geskjeft på en eller annen måte. Riktig slik er det ikke i dag, selv om jakttradisjonene fortsatt lever i beste velgående.

Den første organiserte idretten

Dette viser jo historien som går langt tilbake i tid, når det gjelder skyting og skytesport i Norge. Når det kommer til den organiserte delen av idretten i Norge, var det faktisk skyting som først ble organisert i lag og klubber.

De fleste bygder og faktisk byer, har ett eller flere lokale skytterlag. Det er ganske stor sannsynlighet for, at en eller flere av disse er av de eldste foreninger du finner i hjembygda di. Mange av dem ble stiftet allerede på 1800-tallet, og det er det ikke mange ordinære idrettslag som kan vise til.

Stange og Romedal er Norges eldste

Dette er faktisk et skytterlag som ikke ligger langt fra mitt hjemsted, men det at de faktisk troner som det eldste i landet vårt – var jeg ikke klar over. Stange og Romedal skytterlag, ble stiftet allerede i 1843. Det er i alle fall det eldste skytterlaget, som fortsatt eksisterer den dag i dag.

Norges tredje største sport

Selv om skyttersporten nok var noe større tidligere, troner faktisk skyting på en tredjeplass på listen over de største idrettene i Norge. Den er kun slått av fotball og ski, når man teller antall aktive medlemmer.

Egen klasse for skifeltskyting i Birkebeinerrennet i 1940

Vinteren og våren 1940 var spesiell på mange måter, det herjet krig i Europa og Norge følte seg slett ikke trygge. Det å øve opp skyteferdigheter hos det norske folk, gjorde sitt til at idrettslagene og ikke minst skytterlagene – benyttet alle anledninger til å drive med skytetrening.

Bare noen måneder før krigen kom til Norge, ble altså det tradisjonsrike Birkebeinerrennet arrangert med en egen klasse innen skifeltskyting.

Krag-Jørgensen

Selv om Krag-Jørgensen geværet allerede den gang begynte å bli gamle (1940) så skjøt de langt fleste med «Krag`n» som den ble kalt på folkemunne. Det er nok mange som kjenner dette geværet, som ble brukt både sivilt og militært.

De første geværene ble produsert allerede på slutten av 1800-tallet, og de siste ble tatt ut av tjeneste og bruk rundt 1990.

I min neste artikkel, skal jeg fortsette runden med norsk skytterhistorie – og ikke minst bragder nasjonalt og internasjonalt.

© 2021 os-skyttarlag